logo
  • HUMOR1
  • HUMOR2
  • HUMOR3
  • HUMOR_KRESLENY
  • HUMOR_KRESLENY2
  • humor_01
  • humor_03
  • v_novinach

:) HUMOR

Bratrovi jsem kreslil humorné obrázky do školního sešitu. Učitel biologie, prof. Hrůza, si mne za to pamatuje podnes. Bráchu ne. Vždy při setkání místo pozdravu zvolal:
"Aááááá, moucha domácí." Nakreslil jsem totiž mouchu přes celou stránku sešitu biologie pro 5. třídu ZDŠ s bublinou: ,, Já jsem moucha domácí... ", takže díky humoru si mne pan profesor Hrůza pamatuje.
Uživit se dnes kresleným humorem je docela hrůza, a proto jsem zde s nabídkou. Kreslil jsem do časopisu Nová Huť, objevil se v Dikobrazu, Žertu, Ambu.

 

Měl jsem výstavu karikatur v ostravské galerii Chagall, humorné kresby a karikatury v Domě kultury Nové huti, Klubu Atlantik v Ostravě.
Vystavoval jsem v Havířově při ,,Setkání s umělci" v pořadu Leška Nierostka, jemuž jsem ilustroval básně "Třeba je to jinak".
Jsem členem ČUK - české unie karikaturistů. V roce 2003 jsem získal 1. místo na salonu kresleného humoru v rakouském Feldkirchenu, na Slovensku v roce 2003 cenu primátora Bánské Štiavnice.